Dobro došli u Big Blue Button – sustav za e-učenje sveučilišta u Dubrovniku

BigBlueButton je web-konferencijski open-source alat online učenje. Pomoću ovog alata moguće je održati edukativne sesije korisnicima na dislociranim lokacijama u stvarnom vremenu. BBB podržava audio, video, slajd i chat formata.